Jūsų krepšelis 0

„PEGASO“ KLIENTO KORTELĖS TAISYKLĖS:

BENDROSIOS SĄLYGOS
Šios taisyklės galioja knygynų tinklo „Pegasas“ nuolaidų ir specialių pasiūlymų kortelių turėtojams. Šias korteles gali įsigyti visi ne jaunesni nei 14 metų Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai ar asmenys be pilietybės, taip pat juridiniai asmenys.

KORTELĖS IŠDAVIMAS IR NAUDOJIMAS

• Kortelę galima įsigyti nemokamai visuose knygynuose „Pegasas“, užpildžius kortelės užsakymo anketą. Kortelę automatiškai ir nemokamai gausite pirkdami knygų ar prekių už bet kokią sumą elektroninėje parduotuvėje www.pegasas.lt.
• Kortele galima naudotis iš karto, kai tik ją gaunate.
• Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik asmuo, kurio vardu išimta kortelė.
• Kortelė nesuteikia nuolaidos perkant pratybų sąsiuvinius ir vadovėlius, jeigu akcijos taisyklėse nenurodyta kitaip.
• Kortelė nesuteikia nuolaidos perkant dovanų kuponus.

KLIENTO ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Informuojame Jus, kad UAB ALG knygynai, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, gali naudoti Jūsų pateiktus duomenis savo panašių prekių ar paslaugų rinkodarai.

Pastaba. Pildydami „Pegaso“ kliento kortelės anketą kortelei gauti, Jūs turite galimybę nesutikti su tokiu Jūsų duomenų tvarkymu pažymėdami anketoje esantį langelį „Nesutinku“.

UAB ALG knygynai, juridinio asmens kodas 125940686, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis nuolaidų kortelės administravimo tikslu ir, kaip esamo kliento, savo panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei pirmiau neprieštaravote dėl pastarojo duomenų naudojimo.

UAB ALG knygynai įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su UAB ALG knygynų teikiamomis paslaugomis.

Informuojame Jus, kad Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške ar pranešdamas apie tai el. paštu info@pegasas.lt ar artimiausiame „Pegaso“ knygyne; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

KORTELĖS PRARADIMAS

Praradus kortelę, būtina kreiptis į artimiausią knygyną „Pegasas“. Senoji kortelė bus užblokuota, o Jūs galėsite įsigyti naują.

KORTELĖS TAISYKLIŲ KEITIMAS IR KITOS SĄLYGOS

Kortelė yra UAB ALG knygynų nuosavybė. UAB ALG knygynai pasilieka sau teisę keisti kortelės naudojimo taisykles. Pranešimas apie sąlygų pakeitimus arba papildymus yra skelbiamas interneto svetainėje www.pegasas.lt. Jeigu po tokio pranešimo paskelbimo momento kortelės turėtojas ir toliau naudojasi kortele, pirkdamas prekes, tai reiškia, kad jis sutinka su sąlygų pakeitimais arba papildymais. Visa informacija apie kortelės naudojimo taisykles ir kortelės turėtojams taikomas išskirtines nuolaidas, specialius pasiūlymus, karščiausias knygų naujienas, vykdomas akcijas, išskirtinius renginius ir pan. skelbiama knygynų tinklo „Pegasas“ knygynuose ir interneto svetainėje www.pegasas.lt.


Taisyklės patvirtintos 2013 m. sausio 28 d. vadovo įsakymu Nr. ĮS13-002 ir paskelbtos svetainėje 2013 m. sausio 29 d.