Jūsų krepšelis 0

LITERATŪRA. Vadovėlis V klasei, 2 dalis - Lina Misiuvienė, Dalia Švažienė, Jolita Šalomskienė

Pažiūrėk, kas vidujePažiūrėk, kas viduje

Knyga dalyvauja akcijoje

LITERATŪRA. Vadovėlis V klasei, 2 dalis

Lina Misiuvienė, Dalia Švažienė, Jolita Šalomskienė

Kaina: 14,49

Kuriame knygyne yra?

144 p., spalv., iliustr., minkštas virš.
29x21x0,2 cm
Leidykla: Šviesa, 2018
ISBN 9785430068417
Prekės kodas 9785430068417

„Literatūra 5“ vadovėlio komplektas parengtas pagal 2016 m. Atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Rengiant vadovėlį autorės pirmiausia atsižvelgė į tai, kad jis skirtas 11–12 metų vaikams, išgyvenantiems ankstyvą paauglystę ir svarbų mokymosi pokytį – perėjimą iš pradinės mokyklos į pagrindinio ugdymo sistemą. Todėl vadovėlio medžiaga formuojama taip, kad mokytojas per pamokos veiklas, užduotis galėtų užmegzti dialogą su skirtingų pasiekimų ir mokymosi stilių vaikais. Į dalykinį turinį mokinys įtraukiamas palaipsniui, tam vadovėlis suplanuotas pamokomis, turinčiomis nuoseklią, vaikui atpažįstamą ir atsikartojančią struktūrą. Didžiausias dėmesys skiriamas pamokos teksto – privalomojo programos kūrinio skaitymui ir suvokimui. Prieš kiekvieną skaitomą kūrinį siūloma pagalba, nurodant, primenant kaip skaityti. Užduotys tekstui nagrinėti pateikiamos sudėtingėjimo tvarka (A, B, C), tokiu būdu aiškinantis, ką, kaip ir kodėl mokiniai suprato. Teorinę medžiagą mokiniams padės vizualizuoti ir suprasti schemos, iliustracijos, aiškinamieji sąvokų žodynėliai. Kūrybingiems penktokams pateikiama kūrybinių užduočių („KURK“). Šios užduotys lavina vaizduotę, siūlo mokiniui remtis savo asmenine patirtimi, savarankiškai ieškoti informacijos ir sprendimų. Vadovėlio pabaigoje sutelkti teoriniai priedai („Išminties skrynelė“) trumpai primins išmoktas sąvokas, mokymosi strategijas.

Kurdamos šį vadovėlio komplektą autorės siekė mokytojui patogios metodinės struktūros, nuoseklaus darbo su numatytomis kiekvienos pamokos veiklomis, namų bei įsivertinimo užduotimis, skyrių ir temą apibendrinančiais testais. Atsižvelgiama ir į naujoje programoje numatomą pasirenkamų kūrinių skaitymą. Tam vadovėlyje pateiktas ne tik privalomų, bet ir rekomenduojamų kūrinių sąrašas, pasiūlyti perskaitytos knygos pristatymo elementai.

Mokytojas, dirbantis su klase pagal šiuos vadovėlius, galės naudotis skaitmeninėje mokymosi aplinkoje „EDUKA klasė“ pateikiamomis Metodinėmis rekomendacijomis, skaitmeniniu vadovėliu ir papildomomis interaktyviomis užduotimis namų darbams ar temai apibendrinti.

2-oji vadovėlio knyga skiriama antrajam mokslo metų pusmečiui.

Vadovėlio „Literatūra 5“  komplektą sudaro: vadovėlis (1-oji ir 2-oji knyga), Kūrybinės užduotys, Metodinės rekomendacijos; skaitmeniniai ištekliai http://www.eduka.lt.

Atsiliepimų apie šią prekę nėra.

Rašyk savo komentarą

Prašome užpildyti laukus, pažymėtus *

Komentarai ir atsakomybė

Pirkėjas, kuris pirko šią prekę, taip pat įsigijo: