Šios savaitės pigiausių knygų penketukas internete! Žemiausios šių 5 knygų kainos yra taikomos tik internetiniame knygyne pegasas.lt, tik registruotiems nariams.

 

PEGASAS garantuoja, kad gegužės 17 - 23 dienomis šias knygas įsigysite pigiausiai!

 

Kraunama...

 

Akcijos taisyklės:

„Pegasas garantuoja“ mažiausios kainos pasiūlymo akcijos (toliau – Akcija) organizatorius - UAB ALG knygynai, įmonės kodas 125940686, adresas: Ulonų g. 2, Vilnius (toliau – Organizatorius).

Informacija apie Akciją ir Akcijos taisyklės skelbiamos viešai interneto svetainėje www.pegasas.lt (šiame puslapyje).

Kiekvieną savaitę Akcija yra taikoma vis kitoms Organizatoriaus sprendimu atrinktoms 5 knygoms ir / ar žaidimams (toliau – Prekės), parduodamiems internetiniame knygyne Pegasas.lt.

Konkrečios savaitės Akcijos asortimento sąrašas yra pateikiamas šiame puslapyje.

Akcijos pasiūlymo garantijos sąlygos:

Jei Akcijos dalyvis (pirkėjas) ketina įsigyti vieną ar daugiau prekių iš konkrečios savaitės Akcijos sąrašo, nurodyto šiame puslapyje, akcijos pasiūlymo galiojimo laikotarpiu, nuo 00 val. 01 min. iki 23 val. 59 min., ir randa identišką (-as) prekę (-es) (1) bet kuriame kitame internetiniame knygyne (2) su nurodyta mažesne kaina, pageidaudamas įsigyti ją (-as) už tokią pat kainą Pegasas.lt, jis privalo: Akcijos galiojimo laikotarpiu (nuo 00 val. 01 min. iki 23 val. 59 min.) Pegasas.lt klientų aptarnavimo skyriui el. paštu [email protected] pateikti kituose internetiniuose knygynuose galiojančios identiškos prekės mažesnės kainos įrodymus (3).

Organizatoriui patikrinus pateiktus identiškos prekės mažesnės kainos įrodymus ir pastariesiems pasitvirtinus, su Akcijos dalyviu (pirkėju) bus susisiekta el. paštu ir jam bus pritaikyta jo rasta mažesnė identiškos prekės kaina.

Akcijos dalyvio (pirkėjo) pateiktiems mažesnės kainos įrodymams nepasitvirtinus, jis apie tai bus informuotas el. paštu.

Savaitės Akcijos metu lyginamos tik tos identiškų prekių kainos, kurios skelbiamos viešai (prekių kainolapiuose), neatsižvelgiant į kitas, įskaitant paslėptas, prekės įsigijimo sąlygas, pavyzdžiui, lojalumo programos nuolaidos ir kt. Identiškų prekių kainos gali būti lyginamos tik konkrečios savaitės Akcijos galiojimo laikotarpiu.

Akcija negalioja prekėms, neįtrauktoms į konkrečios savaitės Akcijos sąrašą, nurodytą šiame puslapyje.

Dalyvaudami Akcijoje dalyviai (pirkėjai) patvirtina, kad sutinka su šiomis Akcijos taisyklėmis.

Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją, vienašališkai keisti Akcijos taisykles ir sąlygas, įskaitant konkrečios savaitės Akcijos prekių sąrašą. Apie Akcijos sustabdymą, nutraukimą, taisyklių pakeitimą Organizatorius praneša interneto svetainėje www.pegasas.lt.

Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Organizatoriui. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos.

Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jei Organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių (pirkėjų) teisės ir pareigos, susijusios su Akcija, nurodytos šiose taisyklėse.


(1) Identiška prekė:
Knygos atveju: to paties pavadinimo, leidimo metų, viršelio, autoriaus, leidėjo knyga.
Prekės atveju: tos pačios pakuotės dizaino, pakuotės išmatavimų, pavadinimo ant pakuotės, komplektacijos, techninių parametrų (jei tokie nurodomi prekės aprašyme) prekė.

2) Internetiniu knygynu nėra laikomos fizinių asmenų vykdomo knygų perpardavimo platformos.

(3) Jei savaitės Akcijos laikotarpiu prekei yra taikoma mažesnė kaina kituose internetiniuose knygynuose, pirkėjas privalo susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu [email protected] ir pateikti tokius mažesnės kainos įrodymus:
Prekės nuorodą;
Ekrano nuotrauką su užfiksuota preke. Nuotraukoje turi aiškiai matytis prekė, prekės kaina ir užfiksuota nuotraukos padarymo data.