Nuotolinis mokymas(is) – tai mokinio mokymas(is) savo erdvėje ir savo tempu naudojantis įprastomis priemonėmis ir šiuolaikinėmis technologijomis. Vadinasi, dalis veiklos skiriama savarankiškam, individualiam darbui. Tai galimybė diferencijuoti, suasmeninti mokymąsi ir patenkinti individualius vaiko poreikius.

Kaip savarankiškai tobulinti įgūdžius?

  • Svarbu mokėti mokytis: savarankiškai ar kam nors padedant planuoti mokymąsi, išsikelti / žinoti tikslus, pasirinkti mokymosi būdus tiems tikslams pasiekti, apmąstyti sėkmės ir nesėkmių priežastis. Jeigu kartais ne viskas pavyksta, būtina pagalba iš šalies (mokytojų, bendramokslių, artimųjų).
  • Subalansuoti darbo ir poilsio ritmą, pvz., 25 min. susikaupus mokytis, 5 min. pailsėti.
  • Sieti jau žinomus dalykus su naujais, pasikartoti teorinę medžiagą, taisykles prieš atliekant užduotis, pasitikrinti atliktas užduotis, išsinagrinėti neaiškius dalykus ir juos aptarti su mokytojais ar tėvais.
  • Pasirinkti tinkamas papildomo mokymosi priemones priklausomai nuo išsikelto tikslo: žinioms ir įgūdžiams pasitikrinti ar gilinti, kursui kartoti, gramatikai stiprinti, skaitmeniniam raštingumui plėtoti, logikai ugdyti ar kt.

Leidyklos „Šviesa“ rekomenduojamų papildomo mokymosi leidinių aprašymus ir siūlomus krepšelius pagal klases rasite toliau pateiktoje informacijoje.

Ikimokyklinukai Visi leidiniai
Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Kontaktiniai duomenys
Registruokite klaidą