Privatumo taisyklės

Bendra informacija 

UAB ALG knygynai (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
 
Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens kodas: 125940686
Buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius.
Tel. 8 5 2100688
El. paštas: [email protected]
PVM mokėtojo kodas: LT259406811
Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.
 
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
 
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus. 
 
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.
 
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
 

Kokią informaciją apie jus renkame?
 
Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija
 
Kai kurios svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, svetainėje www.pegasas.lt leidžiama pirkti prekes tik registruotiems nariams. Jums siekiant užsiregistruoti, prašome jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save (elektroninio pašto adresą), kad galėtume sukurti jūsų paskyrą. 
 
Jei iš mūsų užsisakote produktą, prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, gimimo metus, telefono numerį, adresą, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą. 
 
Jeigu įdarbinimo tikslu atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą, tai tvarkome Jūsų asmens duomenis tol kol vyksta darbuotojų atranka. Darbuotojų atranka baigiasi tada, kai baigiasi bandomasis laikotarpis ir saugome dar 1 mėnesį nuo atrankos pabaigos. Informuojame, kaf įdarbinimo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarko ir kitos Alma littera įmonių grupės įmonės, t.y. UAB AL holdingas, UAB „Šviesa“, UAB „Alma littera“, UAB ALG knygynai, UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „ALG logistika“, UAB „Arpresa“.
 
E.žodynas naudojimo tikslu taip pat tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis – vardas, pavardė, el. pašto adresas. 
 
Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines
 
Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis.  Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:
 • Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
 • Prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).
 • Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.
 Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
 
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Littera knygyno arba Pegaso knygyno paskyras „Facebook“ tinkle.
 
Kita mūsų renkama informacija
 
Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu.
 
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis www.pegasas.lt internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.
 

Kaip naudojame jūsų informaciją?
 
Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
 • Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
 • Siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis.*
 • Rinkodaros tikslu*, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.*
 • Įdarbinimo tikslu.
 • E.zodynas paslaugos naudojimo tikslu.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰
*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. 
 
Surinktą informaciją įvairių loterijų, konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti UAB „ALG Knygynai“ valdomose interneto svetainėse ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus. 
 

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?
 
Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., AB Lietuvos paštas, įmonės kodas 121215587, J. Jasinskio g. 16, Vilnius., bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Kitiems Alma littera įmonių grupei priklausantiems duomenų valdytojams, pvz. UAB AL holdingas, juridinio asmens kodas 302288643, Ulonų g. 2, Vilnius.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:
 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos Alma littera grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu. 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?
 
Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol jūs naudositės mūsų paslaugomis ir saugosime sutarties vykdymo tikslais 10 metų po konkretaus pirkimo. Rinkodaros tikslais saugosime 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (aktyvus veiksmas: pirkimas, naujienlaiškių atsisakymas/užsakymas, naujienlaiškio atidarymas, duomenų atnaujinimas, prisijungimas prie paskyros). E.zodyno teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenis tol, kol naudojasi žodynu ir saugomi 2 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (naudojimosi žodynu). Įdarbinimo tikslu saugomi duomenys 1 mėnesį po atrankos pabaigos. Atrankos pabaiga – darbuotojo, priimto į numatytą darbo vietą bandomojo laikotarpio pabaiga.
 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
 
Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 
 
Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
 

Kokios Jūsų teisės?
 
Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą
 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse 
 
Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos
 
Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
 
Slapuko naudojimo vieta  Slapuko pavadinimas  Paskirtis  Naudojami duomenys  Galiojimo laikas 
www.pegasas.lt  Google Analytics __utmt  Naudojamas norint padidinti svetainės naršymo greitį.  Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento apsilankymo laikas ir data, ankstesnio kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 
www.pegasas.lt  Google Analytics __utma  Identifikuoja klientus ir sesijas. Tikslas - unikalių sesijų sekimas ir analizė.   Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento apsilankymo laikas ir data, ankstesnio kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.  Saugojimo laikas - 2 metai. 
www.pegasas.lt  Google Analytics __utmb  Nustato naujas sesijas/naujus apsilankymus. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė.   Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.  Saugojimo laikas - 30 min. 
www.pegasas.lt  Google Analytics __utmc  Nustato ar tai naujo kliento sesija/apsilankymas. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė.   Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 
www.pegasas.lt  Google Analytics __utmz  Saugo šaltinį, kuris parodo, kaip klientas pasiekė svetainę. Tikslas - parduotuvės atrandamumo analizė.   Domeno hash kodas, laikas, kada cookie išsaugotas, sesijų kiekis, campaign numeris, campaign šaltinis/vardas/medium (jei organinio srauto šaltinis), campaign terminai.  Saugojimo laikas - 6 mėnesiai. 
www.pegasas.lt  Google Analytics __utmv  Naudojamas lankytojų lygio tinkintų kintamųjų duomenų saugojimui.  Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 
www.pegasas.lt  Google.com ads/ga-audiences  Naudoja „Google AdWords“, kad pakartotinai įtrauktų lankytojus, atsižvelgiant į lankytojų internetinį elgesį visose svetainėse.  Pirkėjų elgsena naršymo metu.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 
www.pegasas.lt  DoubleClick _utm.gif Nustato, kokiu įrenginiu naršo vartotojas.  Naršyklės ir įrenginio duomenys.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 
www.pegasas.lt  0 (adform.net)  Nustato naujas sesijas/naujus apsilankymus. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus auginimas.  Kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Unikalus kliento ID.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 
www.pegasas.lt  Google.com ads/user-lists/#  Susijusios reklamos rodymas paieškos variklyje, tinklapyje apsilankiusiems lankytojams.  Kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Unikalus kliento ID, naršymo informacija.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 
www.pegasas.lt  Cid (adform.net)  Susijusios reklamos rodymas, pagal kliento elgseną svetainėje.  Unikalus kliento ID, naršymo informacija.  Saugojimo laikas – 2 mėnesiai. 
www.pegasas.lt  DoubleClick IDE  Tikslas – internetinės reklamos efektyvumo analizė.  Kliento naršymo elgsena tinklapyje, po reklamos peržiūros ar paspaudimo.  Saugojimo laikas – 1 metai. 
www.pegasas.lt  DoubleClick test_cookie  Tikrina, ar vartotoja naudojama naršyklė palaiko slapukus.  Naršyklės informacija.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 
www.pegasas.lt  Uid (adform.net)  Tikslas – reklaminių skydelių optimizavimas.  Kliento ID, naršyklės informacija.  Saugojimo laikas – 2 mėnesiai. 
www.pegasas.lt  oSID  Įsirašo informaciją apie vartotojo sesiją, kad būtų galima tą vartotoją atpažinti darant kitus veiksmus tinklapyje.  Sesijos ID, kliento ID.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga 
www.pegasas.lt  Sid_key  Naudojamas sesijos valdymui  Sesijos ID.  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga 
 

Slapukų naudojimas
 
Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:
 • Slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.
Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:
 • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.
 • Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.
 • Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas. Šie slapukai gali būti naudojami jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint peržiūrėti pirkėjo krepšelį, pakomentuoti tinklaraštį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis. 
Slapukų pagalba renkami šie duomenys:
 • Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
 • Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.
 • Įsigyjant prekių Pegasas.lt elektroninėje parduotuvėje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo metai, telefonas, adresas. 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus
 
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
 
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
 
Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu
 
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.
 
*Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad knygyno UAB ALG knygynai valdomoms „Facebook” paskyroms taikoma „Facebook” slapukų politika.
 

Susisiekite su mumis
 
Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:
 
 • Paštu: UAB ALG knygynai, Ulonų g. Vilnius
 • Telefonu: 8 5 2100688
 • El. paštu: [email protected]
 
Duomenų apsaugos pareigūnas: el. p. [email protected] 
 

Baigiamosios nuostatos
 
Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama čia www.pegasas.lt
 
 
Dokumentas patvirtintas 2018 m. balandžio 20 d. vadovo įsakymu Nr. ALG-ĮS-18-20. Paskutinį kartą PT peržiūrėtos 2018 m. balandžio 20 d.