PUPA. Lietuvių kalbos vadovėlis II klasei. 1-oji knyga (ŠOK)

11,19 €
Loading
Ir antros klasės lietuvių (gimtosios) kalbos mokymo(si) priemonių komplekto PUPA tikslas lieka kalbinės vaiko kompetencijos ugdymas formuojant bendrąsias vertybines nuostatas, gebėjimą bendrauti sakytine ir rašytine kalba, klausyti ir suprasti kitus, kalbėti ir kitiems išsakyti savo mintis, prasmingai ir taisyklingai kalbėti.

Ugdydami savo socialinius įgūdžius, veikdami poromis, grupėmis kartu su klasės draugais, mokiniai tiesiogiai įtraukiami į kalbinę aplinką, kurioje nuosekliai lavinami kalbiniai įgūdžiai, nes mokymo priemonių komplektas PUPA 2 visa savo turinio medžiaga sudaro galimybę ir mokytojui, ir mokiniams ugdyti kalbinius gebėjimus aptariant vadovėlio nuotraukas, atliekant trumpalaikius projektus, tyrinėjant, diskutuojant, argumentuojant ir pagrindžiant savo nuomonę. Tik po to įgytas žinias ir patyrimą mokiniai gali pritaikyti dirbdami savarankiškai pratybų sąsiuvinyje ar atlikdami įvairius rašto darbus.

Lietuvių kalbos vadovėlis – 3 knygos.
 
Temos antros klasės vadovėlyje yra pateikiamos pagal abėcėlę. Kiekvienos temos pavadinimo žodis yra paaiškinamas taip, kaip jį aiškina „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“. Vadovėlio tekstuose ir pratybų sąsiuviniuose sutinkami retesni žodžiai aiškinami kiekvienos vadovėlio dalies gale esančiame žodynėlyje. Tai padės tobulinti darbo su žodynu ir savarankiško darbo įgūdžius.

Kiekvienas vadovėlio atverstinis yra skiriamas 2 pamokoms. Atverstinyje pateikiama medžiaga sąlygiškai yra dalijama į keturias dalis (išskyrus vaidinimus ir kalbinius žaidimus): 1) – tekstai gerai skaitantiems mokiniams; 2) – tekstai vidutiniškai skaitantiems mokiniams; 3) – tekstai kitakalbiams ir silpnesnių gebėjimų vaikams atverstinio kairėje pusėje, apačioje; 4) – gramatinėms užduotims atverstinio dešinėje, apačioje skirta spalvinė juosta. Šias gramatines užduotis mokiniai turi atlikti paprastuose rašymo sąsiuviniuose linijomis.
Ir antroje klasėje išlieka rekomenduojamos veiklos planas, pateikiamas sutartiniais ženklais atverstinio dešinėje, viršuje esančioje juostoje. Ten pat pateikiama sudėtingesnių ar rečiau vartojamų žodžių, kurių reikšmes mokiniai patys galės rasti vadovėlio gale esančiame žodynėlyje.

Kiekviena vadovėlio dalis yra baigiama projektu, parengtu remiantis lietuvių legendomis, sakmėmis, pasakojimais (pvz., projektas „Gintaras“ – pagal „Jūratę ir Kastytį“; „Milžinai“ – pagal „Neringą“; „Eglė“ – pagal „Eglę žalčių karalienę“). Projektų medžiaga pateikiama trijuose atverstiniuose. Mokytojui sudaroma galimybė pačiam spręsti, kiek pamokų skirs konkrečiam projektui. Autorės siūlo projektams skirti integruoto ugdymo dieną. Projektų užduotys jungia visus antros klasės mokomuosius dalykus, bet ypač pabrėžia kalbos ir menų – dailės, muzikos, vaidybos, šokio – ryšį.

Kiekvienos vadovėlio dalies pabaigoje puslapis ar du yra skirti kalendorinėms šventėms: I-oje dalyje Vėlinėms, II-oje – Kalėdoms, III-ioje – Velykoms. Šie puslapiai nukelti į vadovėlio pabaigą dėl to, kad kai kurių švenčių laikas yra kintamas (pvz., Velykų), mokytojas klasėje dirba jam parankiu tempu, todėl ne visada su atėjusia tikrąja švente sutampa vadovėlio tema. Autorės siūlo mokytojui šventines temas aptarti joms skirtu metu. 
Antroje klasėje išlieka ir apibendrinamosios pamokos, per kurias mokiniai įtvirtina įgytas žinias, kalbinius įgūdžius ir gebėjimus. Visa kartojimo medžiaga pateikiama vadovėlio atverstiniuose, o užduotys raštu atliekamos pratybų sąsiuviniuose, kurie papildo vadovėlio medžiagą (vadovėlis skatina užduotis atlikti pratybų sąsiuviniuose). Tokie kartojimo atverstiniai pateikiami užbaigus temą. Atlikdami šias kartojimo užduotis, kurios yra 2 lygių, mokiniai mokosi vertinti ir objektyviai įsivertinti savo gebėjimus ir žinias.

Daugiau informacijos
SKU 000000000001106903
EAN kodas 9789955244950
ISBN kodas 9789955244950
Puslapių skaičius 100
Spalvingumas Spalvotas
Viršelio tipas Minkštas
Leidimo metai 2007-01-01
Originalo kalba Lietuvių
Formatas 29x21x0,5
Leidykla Alma littera
Kontaktiniai duomenys
Registruokite klaidą