Leidyklos „Baltos lankos“ knygoms -30% + TIK PEGASAS.LT galioja papildoma -15% nuolaida su kodu NORIU >>>
Pegasas


Pegasas

Lojalumo programos „PEGASO KLUBAS“ taisyklės

I. Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:

1. „PEGASO klubas“ – knygynų tinklo „PEGASAS“ lojalumo programa.

2. Įmonė – UAB „ALG Knygynai“, adresas Ulonų g. 2, Vilnius, juridinio asmens kodas 125940686. 3. Internetinis knygynas – www.pegasas.lt.

4. Programa – Įmonės lojalumo programa „PEGASO klubas“, skirta klientams suteikti papildomų naudų šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Anketa – elektroninė registracijos anketa, kuri yra pildoma Internetiniame knygyne, siekiant tapti Programos dalyviu. Tais atvejais, kai klientas nenori ar neturi galimybės pildyti elektroninės anketos, pildoma popierinė anketa fiziniuose knygynuose PEGASAS.

6. Paskyra – Programos dalyvio registruota paskyra Internetiniame knygyne, skirta apsipirkti Internetiniame knygyne. Šioje paskyroje Programos dalyviui taip pat suteikiama informacija apie Programą, pateikiama kliento skaitmeninė kortelė bei kaupiama informacija apie Programos dalyvio dalyvavimą joje.

7. Asmens duomenys – Programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti šiose Taisyklėse.

8. Programos dalyvis – asmuo, užsiregistravęs Programoje ir turintis „PEGASO klubo“ kortelę.

9. Programos pasiūlymai – tai Programos paskyroje, Įmonės fizinėse prekybos vietose, telefonu, elektroniniu paštu, per socialinius tinklus ir platformas Paskyroje ir (arba) kitais būdais ir priemonėmis Programos dalyviui pateikiami nuolaidų, akcijų, dovanų, kuponų ir kiti pasiūlymai, kita Programos dalyviui pateikiama reklaminė informacija ar medžiaga, taip pat teiravimasis nuomonės apie teikiamas prekes ir paslaugas, Įmonės ir Partnerių prekybos vietas, įvairūs žaidimai, loterijos, organizuojamos išskirtinai tik Programos dalyviams, kvietimai dalyvauti žaidimuose, loterijose, apklausose, prekių ir paslaugų įvertinimuose, nuomonių tyrimuose ir pan. Vietų, kuriose vykdoma Programa ir taikomos nuolaidos, sąrašą Įmonė nustato, keičia ar panaikina savo nuožiūra ir paskelbia apie tai viešai prieinamais būdais.

10. Asmeniniai pasiūlymai – tai Programos dalyviui pateikiami asmeniniai Programos pasiūlymai, sudaromi pagal Programos dalyvio atliktus veiksmus (pirkimo ar naršymo istorija) ir pateiktus duomenis (anketinius duomenis, Programos paskyros nustatymus, apklausas ir pan.).

11. „PEGASO klubo“ kortelė – skaitmeninė ar fizinė Programos kortelė.

12. Taisyklės – šios Programos taisyklės.

Apie „PEGASO klubą“

„PEGASO klubas“ tai lojalumo programa, kurią vykdo ir administruoja knygynų tinklas „Pegasas“. Tai fizinių knygynų „Pegasas“ ir internetinio knygyno www.pegasas.lt pirkėjams skirta programa, kuri suteikia teisę gauti bei pasinaudoti „PEGASO klubo“ nariams teikiamais įvairiais pasiūlymais ir kitais privalumais.

 

II. Bendrosios nuostatos:

13. Taisyklės nustato bendrąsias Programos narystės sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos iš dalies, yra reguliuojami kitais viešai skelbiamais Įmonės ir Programos partnerių vidiniais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14. Programa vykdoma siekiant:

14.1. Programos dalyviams sukurti papildomas naudas;

14.2. suteikti Programos dalyviams galimybę pasinaudoti Programos pasiūlymais;

14.3. geriau pažinti Programos dalyvius ir jų poreikius;

14.4. plėtoti Įmonės Internetinio knygyno veiklą, orientuojantis į Programos dalyvių poreikius;

14.5. pritraukti ir išlaikyti Programos dalyvius ir atsidėkoti už jų ištikimybę.

15. Įmonė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti Programos veiklą apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų pranešdami Programos dalyviams viešai arba nustatytais atvejais - elektroniniu paštu.

 

III. Tapimas Programos dalyviu:

16. Programoje gali dalyvauti vyresni nei 14 (keturiolikos) metų fiziniai asmenys.

17. Asmuo, norėdamas tapti Programos dalyviu, turi užsiregistruoti Programoje Internetiniame knygyne. Tais atvejais, kuomet asmuo neturi galimybės užsiregistruoti Internetiniame knygyne, Įmonė palieka galimybę įsigyti plastikinę lojalumo kortelę. Ją asmuo įsigyti gali fizinio knygyno kasoje užpildęs popierinę Programos anketą ir sumokėjęs vienkartinį kortelės mokestį – 2,99 Eur (jei toks kortelės išdavimo metu yra taikomas).

18. Programos dalyvis visas Programos naudas gali gauti tik turėdamas aktyvią „PEGASO klubo“ kortelę. Asmeniui, ketinančiam tapti Programos dalyviu, iki kol bus aktyvuota jo turima „PEGASO klubo“ kortelė, gali būti suteikta vienkartinė Programos dalyviams taikoma nuolaida įsigyjamoms prekėms, tačiau jokios kitos Programos naudos šiuo atveju nėra taikomos.

19. Asmuo norėdamas užsiregistruoti Programoje privalo užpildyti registracijos Anketą Internetiniame knygyne (išskirtiniais atvejais užpildyti popierinę Programos anketą) bei registruodamasis patvirtinti, jog yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis bei įsipareigojęs jų laikytis. Registracija Internetiniame knygyne yra laikoma užbaigta, kai asmuo gauna Įmonės el. laišką apie užsiregistravimą Programoje.

20. Programos dalyvis privalo saugoti savo prisijungimo prie Programos paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems neįgaliotiems asmenims. Programos dalyvis privalo saugoti „PEGASO klubo“ kortelę ir jos neperleisti tretiesiems asmenims.

21. Programos dalyvis prisiima visą atsakomybę, susijusią su netinkamu ar neteisėtu pasinaudojimu jo Paskyra, „PEGASO klubo“ kortele ir jo duomenimis, įskaitant tuos atvejus, kai jo Paskyra ar „PEGASO klubo“ kortele pasinaudoja tretieji asmenys, jei nesilaiko šių Taisyklių 21 ir 26 punkto nuostatų.

22. Programos dalyvis įsipareigoja pateikti tikslius, teisingus ir išsamius savo Asmens duomenis. Nepateikęs privalomų anketinių duomenų, asmuo Programoje dalyvauti negali. Pasikeitus pateiktiems duomenims, Programos dalyvis turi atnaujinti juos savo Paskyroje (jeigu yra užsiregistravęs Pegasas.lt), arba bet kuriame fiziniame knygyne PEGASAS užpildydamas anketą apie pasikeitusius duomenis.

23. Fizinė „PEGASO klubo“ kortelė yra išduodama tik sumokėjus vienkartinį fizinės „PEGASO klubo“ kortelės išdavimo mokestį – 2,99 Eur (jei toks kortelės išdavimo metu yra taikomas).

24. „PEGASO klubo“ kortelei galiojimo terminas nenustatomas.

25. Pavogtą ar pamestą „PEGASO klubo“ kortelę kortelės savininkas gali užblokuoti pranešęs Įmonei elektroniniu paštu [email protected] ar telefonu +370 698 12223. Jeigu „PEGASO klubo“ kortelės savininkas neužblokuoja „PEGASO klubo“ kortelės, Programos dalyvis prisiima atsakomybę dėl neteisėto jos naudojimo. Pavogta ar pamesta „PEGASO klubo“ kortelė užblokuojama per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo gavimo.

26. Programos dalyvis vienu metu gali turėti tik vieną aktyvią „PEGASO klubo“ kortelę.

 

IV. Programos teikiamos naudos:

27. Tapdamas Programos dalyviu, asmuo įgyja teisę reguliariai gauti papildomas Programos naudas, kurios įvairiais laikotarpiais bus pasiūlytos Programos dalyviams.

28. Visiems Programos dalyviams siūlomos naudos gali apimti:

28.1. galimybę gauti įvairias nuolaidas, pasiūlymus perkant fiziniuose knygynuose ir Internetiniame knygyne;

28.2. galimybę gauti specialius nemokamo pristatymo pasiūlymus;

28.3. galimybę gauti nuolaidų kuponus prekėms Internetiniame knygyne;

28.4. galimybę grąžinti Internetiniame knygyne pirktas nenaudotas, nepažeista pakuote prekes, kurios neturi tinkamumo naudoti termino, per 30 dienų nuo prekės pirkimo dienos.

28.5. galimybę grąžinti Internetiniame knygyne pirktas nenaudotas, nepažeista pakuote prekes, kurios turi tinkamumo naudoti terminą, jei iki tinkamumo naudoti termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 2/3 termino (skaičiuojant nuo prekės pardavimo dienos);

28.6. galimybė grąžinti (28.4 ir 28.5 punktai) netaikoma prekėms, kurios buvo supjaustytos ar paruoštos pagal Programos dalyvio užsakymą (tokios prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jei pakuotė yra neatidaryta ir nepažeista); maisto produktams, kosmetikai, telefonų priedams, knygoms, laikraščiams ir žurnalams, žaislams ir žaidimams;

28.7. kiti privalumai, tokie kaip žaidimai, loterijos, organizuojamos išskirtinai Programos nariams ir kt.;

28.8. sutikusiems su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu - galimybę gauti papildomą informaciją apie planuojamus išpardavimus ir kitas akcijas bei pasiūlymus;

28.9. sutikusiems su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu – galimybę gauti naudingus reklaminius pranešimus apie prekes ir jų savybes, profesionalų patarimus;

28.10. sutikusiems su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu ir pateikusiems savo gimimo datą – galimybę gauti gimtadienio pasiūlymus.

29. Tik Internetiniame knygyne Programos dalyviams taikomos kainos galioja ir perkant juridinio asmens vardu. Tokiu atveju Programos dalyvis, prisijungęs prie savo Paskyros, bet perkantis juridinio asmens vardu, yra laikomas juridinio asmens atstovu.

30. Aktuali ir detali informacija apie konkrečiu metu taikomas papildomas naudas yra teikiama Internetiniame knygyne ir/arba Programą vykdančiose fiziniuose knygynuose PEGASAS. Tiek Internetiniame knygyne, tiek Programą vykdančiose fiziniuose knygynuose PEGASAS teikiamos naudos ar jų dydis gali skirtis.

31. Programos dalyviui sutikus, Įmonė gali jam teikti naujienas ir kitus aktualius pranešimus Programos dalyvio nurodytais kontaktais, per socialinius tinklus ir platformas ar kitais Programos dalyviui patogiais būdais.

32. Programos dalyviams sutikus su Asmens duomenų tvarkymu asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu (profiliavimu), kaip papildoma nauda Programos dalyvio pateiktais kontaktais gali būti teikiami suasmeninti pasiūlymai, asmeninės akcijos.

 

V. PEGASO klubo kortelės naudojimas

33. „PEGASO klubo“ kortelė yra asmeninė kortelė, kuria naudotis turi teisę tik tas asmuo, kuris užsiregistruoja Programoje ir įsipareigoja laikytis Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

34. Įmonė neatsako tais atvejais, jei „PEGASO klubo“ kortelė ir / arba bet kokie duomenys, susiję su „PEGASO klubo“ kortele (fizine ar elektronine), bet kokiu būdu buvo perduoti naudotis / atskleisti kitam asmeniui, taip pat tais atvejais, jei pametus ar kitaip praradus „PEGASO klubo“ kortelę savininkas jos neužblokuoja šių Taisyklių nustatyta tvarka.

35. „PEGASO klubo“ kortelės turėtojas turi teisę pasinaudoti „PEGASO klubo“ kortelės nuolaida tik tada, jei „PEGASO klubo“ kortelė pateikiama Programą vykdančios Įmonės fizinio knygyno kasininkui prieš atsiskaitant už prekes ar už suteiktas paslaugas:

35.1. Fizinė „PEGASO klubo“ kortelė turi būti perduodama kasininkui, kuris nuskenuoja ant kortelės esantį brūkšninį kodą; arba

35.2. Programos dalyviui prisijungus prie Paskyros, turi būti parodoma skaitmeninė „PEGASO klubo“ kortelė ir kasininkas nuskenuoja Paskyroje esantį skaitmeninės kortelės brūkšninį kodą; arba

35.3. Programos dalyvis turi pateikti kasininkui Paskyroje esančio skaitmeninės „PEGASO klubo“ kortelės brūkšninio kodo nuotrauką (ekrano vaizdą), kurį kasininkas nuskenuoja.

36. „PEGASO klubo“ kortelės nuolaidos, akcijų pasiūlymai su kitomis lojalumo kortelių nuolaidomis nesumuojamos. „PEGASO klubo“ kortelės nuolaidos netaikomos prekėms, įtrauktoms į kitas akcijas.

 

VI. Asmens duomenų tvarkymas

37. Programos dalyviai, prisijungdami prie Programos, sutinka, jog jų Asmens duomenys būtų tvarkomi kaip aprašyta šiose Taisyklėse. Programos dalyvių Asmens duomenų valdytojas yra Įmonė.

38. Sutikti su tiesiogine rinkodara gali asmenys nuo 18 metų.

39. Įmonė tvarko Programos dalyvių Asmens duomenis:

39.1. Programos administravimo ir vykdymo tikslu: Paskyros (anketos) duomenys (pvz.: elektroninio pašto adresas, slaptažodis, vardas, pavardė, kliento identifikacinis numeris, mobiliojo telefono numeris, miestas (jei Programos dalyvis nurodo), gimimo data (metai, mėnuo, diena) (jei Programos dalyvis nurodo), „PEGASO klubo“ kortelės numeris, brūkšninis (skaitmeninis) kodas, pirkimo istorija (pvz.: duomenys apie prekių įsigijimą visose Programos vykdymo vietose, apsipirkimų skaičių, išleistą pinigų sumą, apsipirkimų skaičių naudojantis specialiais pasiūlymais ir (arba) akcijomis, kuponais), Programos dalyvio įvestas ir išsaugotas adresas, Programos dalyvio naršymo istorija (pvz.: duomenys apie Programos dalyvio peržiūrėtas prekes ir išsaugotas prekes, jų rūšis), informacija apie dalyvavimą Programos dalyviams skirtose akcijose, žaidimuose, laimėti prizai, atsiliepimai apie prekes, aptarnavimą, informacija apie dominančias prekes, duomenys, nurodyti Programos dalyvių prašymuose.

39.2. Programos dalyviui įsigyjant prekes juridinio asmens vardu, tokio dalyvio Asmens duomenys papildomai tvarkomi ir kaip juridinio asmens atstovo duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, miestas, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas.

39.3. Programos administravimo ir vykdymo tikslu Asmens duomenys tvarkomi sutarties su Programos dalyviu sudarymo ir vykdymo pagrindu.

39.4. Programos dalyviui sutikus, tiesioginės rinkodaros tikslu: elektroninio pašto adresą ir telefono ryšio numerį, duomenis apie gautų naujienlaiškių atidarymą, Programos dalyvio paspaudimus naujienlaiškiuose, duomenis apie gautas trumpąsias žinutes ir kitus pranešimus, duomenys apie prisijungimą prie Įmonės Internetinio knygyno, duomenys apie „PEGASO klubo“ kortelės panaudojimą.

40. Suderinant su Programos vykdymo tikslu, siekiant, kad Programa atitiktų Programos dalyvių poreikius, dalyvavimo Programoje sutarties sudarymo bei vykdymo pagrindu yra atliekama šių Taisyklių 39.1 punkte nurodytų duomenų analizė. Nurodyti duomenys analizuojami, kad prekybos vietose būtų galima pateikti labiau Programos dalyvių poreikius atitinkančias prekes, paslaugas.

41. Šių Taisyklių 39.1 punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis Įmonė saugo: Paskyros (anketos) ir pirkimo istorijos duomenis – 10 metų nuo dalyvavimo Programoje pabaigos; likusius šių Taisyklių 39.1 punkte nurodytus duomenis, išskyrus Programos dalyvio naršymo istoriją, - 2,5 metų nuo dalyvavimo Programoje pabaigos. Duomenų, susijusių su Programos dalyvio naršymo istorija, saugojimo terminai yra nurodyti Įmonės slapukų politikoje (detaliau žr. Internetiniame knygyne „Slapukų politika ir nustatymai“).

42. Tiesioginės rinkodaros tikslu Asmens duomenys tvarkomi Programos dalyvio sutikimo pagrindu.

43. Tam, kad Programos dalyvis gautų personalizuotus pasiūlymus, asmenines akcijas, Įmonė gali tvarkyti informaciją, susijusią su Programos dalyvių asmeniu („Personalizavimo duomenys“), nurodytus Taisyklių 39.1 punkte. Šie Asmens duomenys tvarkomi Programos dalyvio sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu bus vertinami Programos dalyvio Asmens duomenys ir pagal juos sudaromas profilis, tam, kad Įmonė galėtų įvertinti Programos dalyvio poreikius, nustatyti su tuo susijusias Programos dalyvį labiau dominančias prekes bei paslaugas ir jas pasiūlyti bei teirautis

nuomonės (įskaitant el. paštu ar telefonu) dėl siūlomų labiau dominančių prekių ar paslaugų. Šiuo atveju bus siekiama pasiūlyti prekes ar paslaugas Programos dalyviui, atsižvelgiant į perkamas prekes, jų kiekį ir kainą, pirkimo datą, laiką, lankymosi vietą ir kitus šiose Taisyklėse aprašytus duomenis.

44. Šių Taisyklių 39.4 punkte nurodytais tikslais Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek Įmonė turės Programos dalyvio sutikimą tvarkyti tokius duomenis. Jei atsisakymas nėra pateiktas – 2,5 metų nuo paskutinio prisijungimo ar pirkimo Įmonės Internetiniame knygyne arba dalyvavimo Programoje pabaigos, atitinkamai nuo to įvykio, kuris įvyksta vėliau.

45. Žaidimų, loterijų, kaip lojalumo programos naudų, laimėtojų Asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, laimėto prizo vertė - tvarkomi teisinės prievolės sumokėti mokesčius už laimėtojams suteiktus prizus įgyvendinimo tikslu. Šių duomenų surinkimui gali būti pasitelkiami Asmens duomenų tvarkytojai – Partneriai vykdantys Programą. Asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo teisinės prievolės įvykdymo datos.

46. Jei Programos dalyvis sutiko su slapukų ar panašių technologijų naudojimu, Įmonė gali siųsti personalizuotus pasiūlymus, naudodama šių technologijų pagalba surinktus duomenis. Taip pat Įmonė gali tvarkyti informaciją, susijusią su Programos dalyvio naudojimusi svetaine bei naujienlaiškiais („Naudojimosi duomenys“). Naudojimosi duomenys gali apimti Programos dalyvių IP adresą, geografinę vietovę (šalis ir miestas), naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus Internetinio knygyno puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie gaunamų naujienlaiškių skaitymą.

47. Programos dalyviai gali bet kuriuo metu atsisakyti pasiūlymų siuntimo ir profiliavimo tiesioginės rinkodaros tikslais, pasirinkdami atitinkamą nuorodą bet kuriame iš jau gautų Įmonės pranešimų arba kreipdamiesi į Įmonę adresu: [email protected]

48. Programos dalyvio duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jeigu toks saugojimas yra būtinas tam, kad Įmonė galėtų įvykdyti jai taikomas teisės aktuose numatytas pareigas arba Įmonė galėtų pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų. Suėjus Asmens duomenų saugojimo terminui, Programos dalyvių duomenys yra sunaikinami.

49. Programos dalyviai turi teisę būti informuoti apie Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su Įmonės tvarkomais jų Asmens duomenimis, prašyti šiuos duomenis ištaisyti, taip pat, esant pagrindui, reikalauti ištrinti jų Asmens duomenis, apriboti jų Asmens duomenų tvarkymą. Teisės aktais numatytais atvejais turi teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti savo sutikimą, profiliavimo atveju, reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį, užginčyti sprendimą. Jei Programos dalyvis mano, kad Įmonė tvarkydama Asmens duomenis pažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Programos dalyvis turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt.

50. Visais atvejais, jei Programos dalyvis nori įgyvendinti savo teises arba turi klausimų dėl jo Asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, gali rašyti Įmonei elektroniniu paštu [email protected].

 

VII. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

51. Programos dalyvio Asmens duomenys gali būti perduoti specifinėms paslaugoms teikti pasirinktiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės priežiūros paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, informacinių sistemų priežiūrą (kortelėms aptarnauti) atliekančius paslaugų teikėjus, elektroninio pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo, kitų tiesioginės rinkodaros paslaugų tiekimo, anketų skaitmenizavimo, pirkimo duomenų, profiliavimo, el. laiškų ir SMS siuntimo ar kitas telekomunikacijų paslaugas teikiančias įmones, Programą vykdantiems partneriams, socialinių tinklų paskyrų administravimo, klientų aptarnavimo centrų, duomenų apsaugos pareigūno

paslaugų teikėjams. Visi Partneriai turi galimybę matyti Programos dalyvio Asmens duomenis tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais.

52. Įmonė pasitelkia tik tuos paslaugų teikėjus, kurie užtikrina atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus.

53. Įmonė Asmens duomenis gali perduoti ne tik aukščiau nurodytais atvejais, bet ir vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Programos dalyvio, Įmonės, Partnerių ar kitų asmenų interesus.

54. Tiesioginės rinkodaros tikslais Asmens duomenys Programos dalyvio sutikimu gali būti perduoti kitiems Įmonės partneriams jų tiesioginei rinkodarai vykdyti, taip pat socialinių tinklų ir platformų valdytojams (tikslu identifikuoti Programos dalyvį ir pateikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus socialiniame tinkle ar platformoje gali būti perduotas Programos dalyvio el. pašto adresas, telefono ryšio numeris).

55. Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Asmens duomenys gali būti perduoti tik tokiems tretiesiems asmenims, kurie laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nustatytų reikalavimų.

 

VIII. Programos pasibaigimas

56. Dalyvavimas Programoje gali pasibaigti:

62.1. Programos dalyvio prašymu, kuriuo pageidaujama nutraukti dalyvavimą Programoje;

62.2. Programos dalyvis norėdamas panaikinti savo dalyvavimą Programoje turi parašyti Įmonei el.paštu [email protected]

62.3. Įmonei užblokavus Programos dalyvio Programos paskyrą dėl įtariamo neteisėto naudojimosi ja ar sukčiavimo atvejo;

62.4. Įmonei panaikinus Programą.

57. Įmonė taip pat pasilieka teisę pašalinti Programos dalyvius iš Programos, jeigu Programos dalyvis naudojasi Programa pažeisdamas šias Taisykles ir (arba) kitaip bandydamas pakenkti Programos saugumui ir (arba) bandydamas pakenkti kitiems Programos dalyviams.

58. Pasibaigus dalyvavimui Programoje visi Programos dalyvio paskyros duomenys saugomi šiose Taisyklėse nustatytais terminais.

 

IX. Baigiamosios nuostatos

59. Visais klausimais, susijusiais su dalyvavimu Programoje, prašome kreiptis adresu: [email protected] arba telefonu +370 698 12223.

60. Iškilus klausimams apie Asmens duomenų tvarkymą, norint atšaukti sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, norint pasinaudoti bet kokiomis kitomis šiose Taisyklėse nurodytomis teisėmis arba pateikti skundą, Programos dalyviai gali kreiptis į Įmonės duomenų apsaugos pareigūną elektroninio pašto adresu [email protected]

 

Paruošta: 2022-11-08

Meniu
Turite klausimų? Susisiekite su mumis
Jūsų krepšelis tuščias!Jūsų krepšelis tuščias!