Pegasas
Pegasas

Bendra informacija 


UAB ALG knygynai (toliau – Duomenų valdytojas, Pegasas) šioje Privatumo politikoje siekia skaidriai informuoti, kaip tvarkomi asmens duomenys.


Privatumo politika taikoma, kai lankotės internetinėje svetainėje www.pegasas.lt, sukuriate paskyrą ir/ar perkate prekes, skambinate klientų aptarnavimo telefonu ir kitais Privatumo politikoje nurodytais atvejais, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis.


Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais. 


Privatumo politikos nuostatomis vadovaujamės ir tais atvejais, kai asmens duomenis pradėjome tvarkyti iki šio dokumento įsigaliojimo.


Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.


Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.


Jei pateikiate ne savo asmens duomenis, privalote turėti kito asmens sutikimą.


Duomenų valdytojo rekvizitai:


UAB ALG knygynai

Juridinio asmens kodas: 125940686

Buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius.

Tel. 8 5 2100688

El. paštas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno el. p. [email protected]


Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

 

Kokią informaciją apie jus renkame, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko duomenis saugome?

 

Duomenų tvarkymo tikslas Renkami asmens duomenys Teisinis pagrindas Saugojimo terminas
Pirkėjo paskyros sukūrimas ir naudojimas

- El. paštas;

- slaptažodis.

Po pirmojo pirkimo:

- Vardas ir pavardė;

- tel. Nr.;

- adresas;

- pirkimų istorija.

Sutartis 2 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (prisijungimo prie paskyros, naujienlaiškio atidarymo, prekių pirkimo)
Pegaso kortelės išdavimas ir administravimas

- Vardas ir pavardė;

- miestas;

- gimimo data;

- el. paštas;

- tel. Nr. (neprivaloma)

Sutartis 2 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (prisijungimo prie paskyros, naujienlaiškio atidarymo, prekių pirkimo)
Pirkimo sutarties sudarymas ir vykdymas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas, banko sąskaitos numeris Sutartis, teisinės prievolės vykdymas 10 metų po sutarties įvykdymo
Tiesioginė rinkodara* El. paštas, tel. Nr. (jei savo paskyroje pažymėsite, kad rinkodarinius pranešimus norite gauti ir sms žinute) Sutikimas 2 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (prisijungimo prie paskyros, naujienlaiškio atidarymo, prekių pirkimo)
Asmeninių pasiūlymų pateikimas (profiliavimas tiesioginės rinkodaros tikslu)* El. paštas, adresas, pirkimo istorija, patinkančios prekės, tel. Nr. (jei savo paskyroje pažymėsite, kad rinkodarinius pranešimus norite gauti ir sms žinute) Sutikimas 2 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (prisijungimo prie paskyros, naujienlaiškio atidarymo, prekių pirkimo)

Aptarnavimo kokybės užtikrinimas ir ginčų prevencija* (telefoninių pokalbių įrašymas)

 

Pokalbio įrašas su jame pateiktais asmens duomenimis Sutikimas 180 dienų nuo pokalbio įrašymo
Užklausų administravimas El. pašto adresas ir kita el. laiške nurodyta informacija Teisėtas duomenų valdytojo interesas atsakyti į gautas užklausas** 6 mėn. nuo užklausos gavimo
Socialinių tinklų paskyrų administravimas* Vardas ir pavardė arba slapyvardis, nuotrauka (jei yra), komentarai, reakcijos Sutikimas, išreiškiamas reaguojant į postus socialiniuose tinkluose, komentuojant, dalinantis ir pan. Meta platforms privatumo politikoje nurodytą terminą
Interneto svetainės patogumo gerinimas, sužinojimas, kaip naudojamasi svetaine, statistikos stebėjimas, rinkodaros pasiūlymų pateikimas* Slapukų pagalba surinkta informacija (žr. slapukų aprašymą) Sutikimas Priklauso nuo kiekvieno slapuko (žr. slapukų aprašymą)
Interesų gynimas valstybinėse institucijose ar teisme (jei atsiras toks poreikis) Visi turimi asmens duomenys, kurių gali prireikti Teisėtas duomenų valdytojo interesas apsiginti, įrodyti savo veiksmų teisėtumą** Priklausomai nuo kiekvieno atvejo, iki tyrimo ar teismo pabaigos

 

*- informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais tikslais. Tą galite padaryti paspausdami atsisakymo nuorodą gauto naujienlaiškio apačioje, kreipdamiesi [email protected], o sutikimą dėl slapukų – svetainės www.pegasas.lt apačioje, paspaudę meniu pasirinkimą


„Slapukų politika ir nustatymai“
ir atžymėję pažymėtas varneles ties tam tikromis slapukų grupėmis.
**- turite teisę prieštarauti dėl duomenų tvarkymo, atliekamo remiantis teisėtu duomenų valdytojo interesu. Prieštaravimą galite pareikšti el. paštu [email protected] Tuo atveju jei Jūsų interesai bus viršesni, nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą.


Atkreipiame dėmesį, kad vykdomas profiliavimas nedaro jokio teisinio ar kitokio didelio poveikio Jums. Esant Jūsų sutikimui, pagal pateiktus asmens duomenis pritaikome reklaminius pasiūlymus, kurie galimai galėtų Jus sudominti.


Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių


Informacijos apie jus galime gauti iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, ir pavyzdžiui, kai sekate Pegaso knygyno paskyras „Facebook“ ar Instagram socialiniame tinkle, reaguojate į skelbiamas naujienas, įrašus (postus), taip pat kai registruojatės per Facebook paskyrą norėdami prisijungti prie savo paskyros mūsų svetainėje.


Ar būtina pateikti savo asmens duomenis?


Asmens duomenis būtina pateikti pirkimo sutarties sudarymo atveju, kitaip negalėsite įsigyti prekių. Taip pat tai būtina norint susikurti savo paskyrą ar gauti Pegaso kortelę, priešingu atveju paskyra negalės būti sukurta, o taip pat Pegaso kortelė nebus išduota. Kitais duomenų tvarkymo tikslais savo asmens duomenų pateikti nėra būtina, tačiau tokiu atveju gauti naujienlaiškių (taip pat ir pritaikytų konkrečiai Jums) apie naudingus pasiūlymus, negalėsime aptarnauti telefonu, interneto svetainė gali patogiai neveikti ir pan.


Kam atskleidžiame jūsų informaciją?


Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu: siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas, siuntų surinkimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, reklamos ir komunikacijos/viešųjų ryšių paslaugas teikiančioms bendrovėms, kitiems reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims, tokiems kaip teisininkai, auditoriai, konsultantai ir t.t. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • UAB AL holdingas, juridinio asmens kodas 302288643, Ulonų g. 2, Vilnius, taip pat kitiems IT, telefonijos, svetainės palaikymo ir vystymo ar kitas reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas paslaugas.
   

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
  norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos Alma littera grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti/perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio
 • įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu. 


Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis


Savo veikloje bendradarbiaujame su partneriais (Meta platforms, Inc.), įsikūrusiais arba duomenis perduodančiais į trečiąsias užsienio valstybes (JAV). Teisinis duomenų perdavimo pagrindas – Standartinės sutarčių sąlygos, sudarytos tarp mūsų ir duomenų tvarkytojų, kurių taikymas užtikrina tinkamą apsaugos lygį.


Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?


Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 


Ką daryti, jei norite ištrinti savo paskyrą ir/ar kitus savo asmens duomenis?


Kreipkitės el. paštu [email protected] su nurodytu prašymu ištrinti paskyrą ir/ar kitus asmens duomenis. Identifikuosime Jūsų tapatybę ir prašymą įvykdysime per 30 kalendorinių dienų arba nurodysime konkrečias priežastis, kodėl konkretaus prašymo įvykdyti negalime.

 

Kokios Jūsų teisės?


Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

- Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);


Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti su šia Privatumo politika. 

- Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);


Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpius ir kt. 

- Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis.

- Reikalauti ištrinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);


Esant BDAR 17 str. nurodytoms priežastims, turite teisę pareikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis.

- Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);


BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

- Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);


Kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir tai techniškai yra įmanoma, galite prašyti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

- Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;


Turite teisę nesutikti, kai asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktus, įskaitant ir profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

- Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus – pabandysime situaciją išspręsti.


Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės el. paštu [email protected] Nustatysime Jūsų tapatybę ir nagrinėsime Jūsų prašymą. Informuojame, kad ne vėliau kaip per mėnesį Jums atsakysime, kokių veiksmų ėmėmės dėl gauto prašymo.


Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse  


Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 
Slapukai, signalai ir panašios technologijos


Šioje Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.


Detalesnė informacija apie slapukus randama www.pegasas.lt svetainėje, puslapio apačioje paspaudus


„Slapukų politika ir nustatymai“
.


Susisiekite su mumis


Jei pastebėjote šios Privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:


Paštu: UAB ALG knygynai, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius
Telefonu: 8 5 2100688
El. paštu: [email protected]
Duomenų apsaugos pareigūno el. p. [email protected] 


Baigiamosios nuostatos


Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus atsiųsdami informacinį naujienlaiškį, taip pat ją paskelbsime mūsų internetinėje svetainėje. Jei prisijungsite po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs susipažinote su pakeitimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama čia: www.pegasas.lt. 

 


Paskelbta: 2022 m. vasario 24 d.

Meniu
Turite klausimų? Susisiekite su mumis
Jūsų krepšelis tuščias!Jūsų krepšelis tuščias!